Visitation til Novavi Pensiontatet

Visitation til Novavi Pensionatet

Alle kan henvise til Novavi Pensionatet men for, at få en plads skal borger til en visitationsamtale. Samtalen afholdes altid med borger men sagsbehandler, pårørende eller bisidder er altid velkommen til, at deltage, hvis borger ønsker dette. 

Novavi Pensionatet er selvvisiterende jf. §110 i Lov om Social Service. 

Formålet med en visitationssamtale er, at vurdere om borger er målgruppen. Altså en person med særlige sociale problemer, som er hjemløs eller er funktionel boligløs, med et eller tidligere rusmiddelproblem.

Borger skal selv have et ønske om visitation. Vi anbefaler derfor, at borger selv ringe ud til os for, at lave en aftale.  

For at lave en aftale, skal du kontakte os på telefon nr: 43431597.

Vil du vide mere om Novavi Pensionatet – læs her.

 

midlertidig bolig

Samarbejde med kommunen

Tilsynsrapporter