Samarbejde med kommunen

Tæt samarbejde med kommunen

Indskrivning

  • Ved indskrivning af en ny beboer, bliver der inden for 2 hverdage sendt en orientering til den handle – og betalingsansvarlige kommune , sådan at vi kan få etableret et samarbejde hurtigst muligt
  • Der inviteres inden for 1 måned efter indskrivning til handleplansmøde. Her deltager beboer, kontaktperson og faglig koordinator
  • Ved mødet drøftes og vurderes den pågældende beboers fysiske og psykiske tilstand, for at få et nogenlunde tidsperspektiv på opholdet
  • Det aftales også til mødet hvilke mål der skal arbejdes med under opholdet samt hvem der hvilket ansvar

Under opholdet

  • Der bliver inden for 14 dage lavet ASI Forsorg med beboeren. Denne viser hvor der er behov for støtte og hjælp samt i hvilket omfang støtten skal tilrettelægges. Kontaktperson og beboer udarbejder udfra dette en opholdsplan. Opholdsplanen bruges i samarbejdet med kommunen, således at kommunen kan støtte op omkring de opstillede mål. Kommunen kan også bruge opholdsplanen som supplement til kommunens egen handleplan (§ 141 stk. 2, Serviceloven)
  • Der bliver 1 gang om ugen fulgt op på indsatser og aftaler  i opholdsplanen med beboeren

Under opholdet vil der også blive udarbejdet en udredning i samarbejde med beboeren. Formålet med udredningen er, en fyldestgørende og grundig udredning, som indeholder dokumentation og observationer, som kan konkretisere og beskrive beboerens individuelle behov for støtte, i egen fremtidige bolig. Vi ønsker, at udredningen danner grundlaget for handlekommunens fremtidige indsatser. 

Kontaktpersonerne har under hele indskrivningen en tæt dialog med relevant sagsbehandlere og kommuner.  

For yderligere information om det socialpædagogiske arbejde samt metoder se: Tilbudsportalen 

På Novavi Pensionatet udarbejdes en udredning i samarbejde med dig som beboer

Kommunens betaling

Der opkræves 1.545,00 kr. pr. døgn af Glostrup Kommune.

  • Taksten er gældende for 2020.

Ved spørgsmål vedr. faktura kontakt endelig, Camilla Stahl  forstander på tlf.: 43 43 15 97 eller e-mail: pensionatet@novavi.dk

Hvordan får jeg en bolig? – læs her.

Visitation til Novavi Pensionatet

Tilsynsrapporter