Beboer på Novavi Pensionatet

Her står alt hvad du skal vide om Pensionatet

Alt du skal vide om Pensionatet

Du kan få en midlertidig bolig på Pensionatet hos Novavi, hvis du er hjemløs eller ikke kan opholde dig i den egen bolig af forskellige årsager, og hvis du samtidig har eller har haft et rusmiddelproblem.

Hvordan kan jeg få en bolig?

For at blive visiteret til en midlertidig bolig på Novavi Pensionatet skal du til en visitationssamtale. Samtalen har til formål, at finde ud af, om du er Pensionatets målgruppe, og om Pensionatet er det rette tilbud for dig. Du er selvfølgelig velkommen til at tage en bisidder med. Du skal være ædru ved samtalen.

Du kan selv lave en aftale om en visitationssamtale med Novavi Pensionatet eller få hjælp til dette hos din sagsbehandler, pårørende eller andre.

Hvad forventer vi?

  • At du er ædru og stoffri under dit ophold på Novavi Pensionatet.
  • At du deltager aktivt i hverdagen og fællesskabet (bl.a. daglig rengøring og beboermøder)
  • At du er motiveret for at tage ansvar for dit eget liv.
  • At du er selvhjulpen i forhold til hygiejne, mobilitet og rengøring.
  • At du respekterer husets regler og de mennesker, som ellers færdes på Pensionatet
På Novavi Pensionatet udarbejdes en udredning i samarbejde med dig som beboer

Du skal være +18 år

Du skal ligeledes være over 18 år. Det er dog vigtigt, at du kan klare dig selv, da Novavi Pensionatets faste personale ikke har døgnvagt. I aften- og nattetimerne samt weekender og helligdage kan beboerne altid komme i kontakt med personalet via akuttelefon.

Du kan kontakte Novavi Pensionatet på tlf.: 43 43 15 97 eller e-mail: pensionatet@novavi.dk.

midlertidig bolig

Ophold

Som ny beboer på Novavi Pensionatet bliver der taget godt hånd om dig fra første dag. Ved indflytningen tager din kontaktperson imod dig, og du vil få tildelt en selvstændig bolig i form af et rækkehus med dertilhørende have og tekøkken samt eget bad og toilet.

Vi opfordrer til, at du som ny beboer på Novavi Pensionatet, deltager i alle måltider i vores fælles spisestue, da det er en god og hyggelig måde at lære stedet og dets andre beboere samt medarbejdere at kende på – og omvendt.

Allerede første dag af dit ophold starter samarbejdet med din kontaktperson. Inden 14 dage vil der blive udarbejdet en opholdsplan og en udredning vil være igangsat. Opholdsplanen skal være jeres fælles fokuspunkt under dit ophold på Pensionatet. Udredningen vil have fokus på dine behov for hjælp og støtte i fremtidig egen bolig.

Vi varetager, sammen med dig, samarbejdet og kontakten til de kommunale instanser.

Udflytning, efterforsorg og CTI forløb

Når du får din egen bolig eller er klar til at flytte hjem i egen bolig, tilbyder vi dig efterforsorg eller CTI forløb. Det vurderes under dit ophold om du har brug for tilbud om efterforsorg eller CTI.

Pensionatets efterforsorg og CTI forløb består i, at skabe tryghed for dig, at give dig en god start på livet i egen bolig, at forebygge ensomhed og isolation samt at støtte dig, hvis der opstår praktiske problemer. Forskellen mellem de to ydelser, er intensiteten af hjælp og støtte.

Vil du vide mere om eftersorg og CTI forløb – læs her.

Hvad koster det at bo
på Novavi Pensionatet?

Brochure om Novavi Pensionatet